Hackad Hampa

Våra lagliga CBD buds utvinns ur 100% ekologisk och EU-godkänd industrihampa som hackats och rensats från frön och kvistar.