Är hampa laglig?

Alla våra produkter är lagliga i Sverige. EU-godkänd hampa får innehålla som mest 0,3% THC (Den tillåtna THC-halten i EU höjdes från 0,2% till 0,3% 1 januari 2023).

All odling, försäljning och innehav av hampa är laglig i EU förutsatt att en rad krav på framställningen är uppfyllda. Alla våra hampaprodukter kommer från certifierade odlingar med EU-godkänd hampa som uppfyller dessa krav. Läs mer om statens officiella utredning SOU:2016:93.

Hampaprodukter från blomma och blad får dock ej marknadsföras eller säljas som livsmedel för mänsklig konsumtion. Hampa får ej beredas, eg. extraheras i en lösning eller delas upp i portionsdoser, efter HD:s dom med hänvisning till psykotropkonventionens klassning av THC som kontrollerad substans. Hampan i oberedd form är fortsatt laglig.

Vår hampa bryter inte mot någon av dessa ovanstående punkter varken i produktion, utformning eller marknadsföring. Hampan vi säljer är en ren jordbruksråvara, ej att betrakta som livsmedel, kosttillskott eller medicin. Vi friskriver oss ansvar från hur konsumenten väljer att använda produkten.

Vad är CBD?

CBD, eller ”cannabidiol”, är en unik aktiv ingrediens som härrör från cannabisväxten. Till skillnad från det berömda ämnet THC, som också finns i cannabisplantan, går det inte att bli berusad på CBD. Ämnet interagerar med en del av nervsystemet och kan på så sätt stödja olika endogena processer. Ämnet CBD klassas som ”ofarligt” av WHO.

Hur får jag använda hampa?

Vi får enligt lag inte rekommendera användningsområden som innefattar mänsklig konsumtion. Våra produkter är endast avsedda för aromatiskt och dekorativt bruk. Vi friskriver oss ansvar från hur konsumenten väljer att använda produkten.

Är det lagligt att odla hampa hemma?

Sedan 2003 är det lagligt att odla EU-godkänd hampa i Sverige om du har tillstånd annars begår du narkotikabrott. Det är exempelvis inte lagligt att odla några plantor hemma för personligt bruk.